HOMEBahai’s detained, summoned or released on temporary furlough by the courts: Yetka Fahandezh, Farhaad Fahandezh, Mitra Badrnezhad-Zohdi, Firouzeh Shafa’zaadeh, Mrs. Minou Reyaazati, Mrs. Ehteraam Shakhi, Asadollah Jaaberi, Mrs. Farideh Jaaberi